نمایندگی سی پنل

پلن 10 گیگ

فضا 10 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود
ترافیک ماهیانه نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
وب سرویس apache
4 نسخه php قابل انتخاب
تغییر قالب پنل توسط شما
نصب CMS اماده با یک کلیک
بک آپ گیری هفتگی
کنترل پنل دایرکت ادمین

پلن 20 گیگ

فضا 20 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود
ترافیک ماهیانه نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
وب سرویس apache
4 نسخه php قابل انتخاب
تغییر قالب پنل توسط شما
نصب CMS اماده با یک کلیک
بک آپ گیری هفتگی
کنترل پنل دایرکت ادمین

پلن 50 گیگ

فضا 50 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود
ترافیک ماهیانه نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
وب سرویس apache
4 نسخه php قابل انتخاب
تغییر قالب پنل توسط شما
نصب CMS اماده با یک کلیک
بک آپ گیری هفتگی
کنترل پنل دایرکت ادمین